CLUB TIẾNG ANH

LIGHTHOUSE

LỚP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN

Để tiếp tục hỗ trợ đến các bạn học trong thời gian giản cách vẫn tiếp tục phát triển trong Tiếng Anh. Club Tiếng Anh Hải Đăng thông về lớp tiếng Anh qua ứng dụng Zoom vào tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

Thứ Ba Hàng Tuần

📮 Học qua Zoom
Thời Gian: 07:00 (tối)
Liên Hệ: Duy (0934786043)

Thứ Bảy Hàng Tuần

📮 Học qua Zoom
Thời Gian: 07:00 (tối)
Liên Hệ: Tài (0934786043)

✔ Học và thảo luận qua các câu chuyện
Hướng dẫn bởi giáo viên Tiếng Anh
✔ Không cần đăng ký trước khi tham gia
✔ Chủ động học trực tuyến
☎ Mr.Tài: 0934786043 - ☎ Mr.Duy: 0932002576


Luyện tập âm nhạc, hát với nhau
Thảo luận nhóm
Học từ mới và dịch thuật

Chương Trình Học

LISTEN & SHARE

Luyện tập kỹ năng nghe và nói tiếng Anh

Chia nhóm cùng thảo luận theo chủ đề

LEARN BY STORY

Học tiếng Anh qua những câu chuyện

Dịch từ Anh sang Việt & Việt sang Anh

MUSIC & DRAMA

Cùng tham gia các hoạt động giao lưu

Chương trình cộng đồng hát với nhau, kịch, ...

THAM GIA CLUB TIẾNG ANH

Club Tiếng Anh Lighthouse mong muốn sẽ trở thành một môi trường mở cho tất cả các bạn có nhu cầu học tiếng Anh cùng tham gia. Bạn không cần phải đăng ký trước để đến club theo lịch sinh hoạt cụ thể.

Tiêu chí của club Tiếng Anh Lighthouse là phi lợi nhuận và là trung tâm học tập cộng đồng. Club Tiếng Anh Lighthouse không thu phí khi tham gia bất kỳ hoạt động nào của CLB.