CLUB TIẾNG ANH

HẢI ĐĂNG

THỜI GIAN BIỂU CLUB TIẾNG ANH HẢI ĐĂNG

Thứ BA Hàng Tuần

📮 Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản
Thời Gian: 07:00 (tối)

Thứ BẢY Hàng Tuần

📮 Nghe và Nói với The HOPE ESL  

Thời Gian: 07:00 (tối) 

✔ Học và thảo luận qua các câu chuyện / chủ đề
Hướng dẫn bởi giáo viên Tiếng Anh
✔ Không cần đăng ký trước khi tham gia
✔ Chủ động khi tham gia

Luyện tập âm nhạc, hát với nhau
Thảo luận nhóm
Học từ mới và dịch thuật

Chương Trình Học

LISTEN & SHARE

Luyện tập kỹ năng nghe và nói tiếng Anh

Chia nhóm cùng thảo luận theo chủ đề

LEARN BY STORY

Học tiếng Anh qua những câu chuyện

Dịch từ Anh sang Việt & Việt sang Anh

MUSIC & DRAMA

Cùng tham gia các hoạt động giao lưu

Chương trình cộng đồng hát với nhau, kịch, ...

THAM GIA CLUB TIẾNG ANH

Club Tiếng Anh Lighthouse mong muốn sẽ trở thành một môi trường mở cho tất cả các bạn có nhu cầu học tiếng Anh cùng tham gia. Bạn không cần phải đăng ký trước để đến club theo lịch sinh hoạt cụ thể.

Tiêu chí của club Tiếng Anh Lighthouse là phi lợi nhuận và là trung tâm học tập cộng đồng. Club Tiếng Anh Lighthouse không thu phí khi tham gia bất kỳ hoạt động nào của CLB.