CLUB TIẾNG ANH

HẢI ĐĂNG

Thông Tin Các CLUB Tiếng Anh Lighthouse

Club Tiếng Anh - Quận 3

Thời Gian Biểu

  • Thứ 3 : Giao Tiếp Căn Bản

  • Thứ 5 : Giao Tiếp Qua Hội Thoại

Địa Ch :

Liên Hệ :

  • Anh Duy 0932002576

  • Chị Vi 0396568205

Club Tiếng Anh - Quận Bình Thạnh

Thời Gian Biểu

  • Thứ 3 : Học từ vựng mới và dịch thuật

  • Thứ 7 : Học từ vựng mới và dịch thuật

Địa Ch :

Liên Hệ : 0399493696 ( Thầy Khanh )

Club Tiếng Anh - Quận Tân Phú

Thời Gian Biểu

  • Thứ 3 : Lắng nghe và thảo luận nhóm

  • Thứ 5 : Học từ vựng mới và dịch thuật

Địa Ch :

Liên Hệ : 0975999426 ( Thầy Thái )